Rikt Liv

Betalningsanmärkning – vad innebär det egentligen?

En betalningsanmärkning är mångas värsta mardröm, men få vet exakt vad det är. En betalningsanmärkning är i motsats till
Rikt Liv

Fiskeresa i rullstol – är det ens möjligt? Absolut, inget är omöjligt!

Låt inte rullstolen få hindra dina drömmar. Om du vill åka på en fiskeresa, men sitter i rullstol är
Rikt Liv

Att få inspiration från andra

På denna lilla korta hemsida om hur det kan vara för handikappade så talas det mycket om hur viktigt
Rikt Liv

Handikappad – Nu är livet slut

När du är den som varit handikappad från födseln, kommer oftast inte detta att vara ett lika stort problem
Rikt Liv

Hjälpmedel för ett rikt liv som handikappad

För alla som har ett handikapp vilket medför att de är begränsade inom något område i livet, kommer det
Rikt Liv

Det finns möjligheter för alla

När det talas om att det finns möjligheter för alla så kan detta kanske vara en sanning med modifikation.
Rikt Liv

Att vara anhörig till den som vill men inte kan

Det talas mycket om att vara den som är drabbad av ett funktionshinder eller ett handikapp och det är
Rikt Liv

Speciella aktiviteter som hjälper funktionshindrade

I Sverige finns det en stor medvetenhet om att många människor har någon form av handikapp som begränsar allt
Rikt Liv

Hur ser livet ut som funktionshindrad

För den som är funktionshindrad kan livet se ut på många olika sätt. Det hela kommer naturligtvis att bero
Rikt Liv

De flesta har alla möjligheter att leva ett rikt liv

För de flesta människor i samhället är det helt naturligt att kunna leva ett liv utan problem och att